ESMA intervencija

  1. Što je ESMA?
  2. Koji su novi zahtjevi ESMA?
  3. Kada će ovi novi zahtjevi stupiti na snagu?
  4. Koja kategorija klijenata podliježe novim zahtjevima?
  5. Klijenti iz kojih zemalja spadaju pod nove zahtjeve?
  6. Što će se dogoditi s mojim otvorenim stajalištima nakon stupanja novih ograničenja?
  7. Mogu li zadržati trenutnu polugu?
  8. Kako mogu postati profesionalni klijent?
  9. Hoću li nakon ponovne kategorizacije moći nastaviti trgovati na svojim računima?
  10. Postoje li vremenska ograničenja za prelaženje ponovne kategorizacije?

Pitati

Naš će savjetnik uskoro odgovoriti na vaše pitanje.