ESMA intervencija

  1. Što je ESMA?
  2. Koji su novi zahtjevi ESMA-e?
  3. Kada će ti novi zahtjevi stupiti na snagu?
  4. Koja kategorija klijenata potpada pod nove zahtjeve?
  5. Na koje zemlje se novi zahtjevi ESMA-e odnose?
  6. Što će se dogoditi s mojim otvorenim pozicijama nakon što nova ograničenja stupe na snagu?
  7. Mogu li zadržati sadašnju polugu?
  8. Kako postati profesionalni klijent?
  9. Hoću li moći nastaviti trgovati na svojim računima nakon rekategorizacije?
  10. Postoje li vremenska ograničenja za postupak rekategorizacije?

Pitajte

Naš savjetnik će ubrzo odgovoriti na vaše pitanje.