Na koje zemlje se novi zahtjevi ESMA-e odnose?

Novi zahtjevi ESMA-e primjenjuju se na sve male klijente RoboMarketsa, bez obzira na njihovu zemlju prebivališta.