Mogu li zadržati sadašnju polugu?

Samo klijenti koji su kvalificirani kao „profesionalni klijenti” mogu zadržati trenutne uvjete trgovanja.

RoboMarkets svojim klijentima pruža mogućnost da uđu u postupak „prekategorizacije”, nakon čega možete biti nadograđeni s razine „Mali klijent” na razinu „Profesionalni klijent”. O uvjetima rekategorizacije više saznajte na stranici „Kako postati profesionalni klijent” na internetskim stranicama RoboMarketsa.