Kada će ti novi zahtjevi stupiti na snagu?

Novi zahtjevi ESMA-e stupili su na snagu 1. kolovoza 2018.