Hoću li moći nastaviti trgovati na svojim računima nakon rekategorizacije?