Hoću li nakon ponovne kategorizacije moći nastaviti trgovati na svojim računima?

Da, moći ćete nastaviti trgovati na bilo kojem otvorenom računu.