Koja kategorija klijenata potpada pod nove zahtjeve?

Novi zahtjevi primjenjuju se samo na male klijente. Za kategoriju „Profesionalni klijent” svi uvjeti i ograničenja ostaju isti.

Pročitajte još i: Kako postati profesionalni klijent