Vad gör jag om jag inte får ett e-postmeddelande med bekräftelsekoden?

Kontakta vår Live Support om du inte har fått e-post med bekräftelsekoden eller inte har tillgång till den angivna e-postadressen.