Villkor för professionella kunder

Den 1 augusti 2018 trädde de nya kraven från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) i kraft när det gäller villkoren för CFD-handel för privatkunder via finansiella organisationer som bedriver verksamhet i länderna inom Europeiska unionen.

 

Risker

Från och med 30 juli 2018 kommer det maximala hävstångsvärdet för alla nyöppnade CFD-positioner att vara begränsat beroende på tillgångstyp:

     
  Professionella
kunder
 Privat
kunder
   Högre  Lägre
Valutapar, majors Stora valutapar1:500 Stora valutapar1:30
Valutapar, non-majors, guld Icke-stora valutapar, Guld1:500 Icke-stora valutapar, Guld1:20
Index, majors Stora Index1:100 Stora Index1:20
Råvaror, andra än guld, index, non-majors Råvaror, andra än Guld, icke-stora Index1:100 Råvaror, andra än Guld, icke-stora Index1:10
CFD på Aktier CFD på Aktier1:20 CFD på Aktier1:5

Om det finns öppna positioner på dina konton den 30 juli 2018 kommer hävstångsvärdet för dem inte att ändras och marginalkraven kommer att förbli intakta tills det tillfället då dessa positioner stängs. Denna regel gäller även för de konton som öppnats via CopyFX investeringsplattform.

 

"Stop Out" baserat på enskilda konton

Denna funktion standardiserar marginalnivån (100% för Prime-konton och 50% för alla andra konton) där leverantören skyldig att stänga en eller flera av dina öppna CFD-positioner.

Professionella
kunder
 
Privat
kunder
 
 

Negativt saldoskydd för varje konto *

Negativt saldoskydd säkerställer att en handlare inte kan förlora mer pengar än de har på sitt konto.

Professionella
kunder
 
Privat
kunder
 
 

Bonusprogram

RoboMarkets tillhandahåller sina kunder de bästa kampanjerbjudanden på finansmarknaderna: Сlassiс bonus, Vinstandelsbonus, Cashback (Rabatter), Upp till 10% på kontosaldot, VIP kunder

Professionella
kunder
 
Privat
kunder
 
 

Medlem av ICF

Cyprus Investor Compensation Fund (ICF) är en institution som betalar ersättning till alla försäkrade kunder i de företag som regleras av den finansiella tillsynsmyndigheten CySEC i händelse av att företagen själva inte kan betala ersättningen.

Professionella
kunder
 
Privat
kunder
 
Esmas nya krav påverkar inte kategorin "Professionella kunder". Alla kunder i Bolaget har en möjlighet att ansöka om återkategorisering i enlighet med de angivna kriterierna.
* - Ett negativt saldoskydd för Professionella kunder tillhandahålls från fall till fall. Företaget förbehåller sig rätten att upphöra med tillhandahållandet av NBP till en viss kund.

Hur blir man en professionell kund hos RoboMarkets?

För att bli en professionell kund måste du ha relevant erfarenhet samt den kunskap och kompetens som krävs för att självständigt fatta investeringsbeslut och för att korrekt utvärdera de risker som dessa beslut innebär.

 

Genomgå kvalificeringsprovet

För att bli en professionell kund måste du skicka en förfrågan gällande omklassificering och klara kvalificeringstestet i din Members Area.

För att klara kvalificeringstestet måste du uppfylla minst två av följande kriterier:
  • Storleken på din portfölj av finansiella instrument, som inkluderar både kontanta insättningar och finansiella instrument, överstiger 500 000 euro.
  • Du har utfört i genomsnitt 10 (tio) stora transaktioner på den relevanta marknaden under de senaste fyra (4) kvartalen.
  • Du arbetar eller har arbetat inom finanssektorn under minst ett (1) år i en yrkesställning som kräver kunskap om hur man utför transaktioner eller använder erbjudna tjänster.
 

Våra specialister kommer att kontakta dig

Din ansökan kommer att granskas så snart som möjligt. Vi kan komma att kontakta dig för att begära in kompletterande handlingar i samband med att din ansökan behandlas.

Dokument som du behöver för att klara kvalificeringstestet:
  • Bekräftelse av tillgängliga medel: kontoutdrag, bankens rekommendationsbrev som styrker tillgodohavande, mäklarkonton, depåkonton samt rapporter från andra finansiella institut.
  • Intyg som styrker din handlarerfarenhet: kontoutdrag från banker eller mäklare (historik avseende dina handelstransaktioner hos valutamäklare), ett intyg som bekräftar din handelsvolym eller motsvarande dokument.
  • Bekräftelse på din erfarenhet från den finansiella sektorn: CV, intyg/referenser från din arbetsgivare, dokument som styrker erfarenhet på mer än 12 månader i en position som finansiell expert, länk till LinkedIn etc.

Den fullständiga listan över dokument för att klara omkategoriseringen kan tillhandahållas på begäran.