Hur blir man en professionell kund hos RoboMarkets?

För att bli en professionell kund måste du ha relevant erfarenhet, kunskap och kompetens som krävs för att självständigt kunna fatta investeringsbeslut och på ett korrekt sätt utvärdera riskerna som dessa beslut innebär.

Genomför kvalificeringstestet

För att bli en professionell kund måste du skicka en begäran om omkategorisering och klara kvalificeringstestet i din Members Area.

För att klara kvalificeringstestet måste du uppfylla minst två av kriterierna nedan:
  • Storleken på din finansiella portfölj, som inkluderar både kontosaldo och finansiella instrument, överstiger 500 000 EUR.
  • Du har genomfört stora transaktioner på den relevanta marknaden med en genomsnittlig frekvens på 10 (tio) transaktioner per kvartal under de föregående fyra (4) kvartalen.
  • Du arbetar eller har arbetat inom finanssektorn i minst ett (1) år i en professionell position som kräver kunskap om hur man utför transaktioner eller använder erbjudna tjänster.

Våra specialister kommer att kontakta dig

Din förfrågan kommer att granskas så snart som möjligt. Vi kan komma att kontakta dig för att begära in ytterligare dokument.

Dokument som du behöver för att klara kvalificeringstestet:
  • Bekräftelse på ditt aktuella kontosaldo: kontoutdrag, bankintyg på kreditsaldo, mäklarkonton, depåkontoutdrag (till exempel kassautdrag eller andra kontoutdrag) och rapporter från andra finansiella institut.
  • Bekräftelse av din handelserfarenhet: kontoutdrag från bank eller mäklare (till exempel din handelshistorik hos valfri valutamäklare), ett certifikat som bekräftar dina handelsvolymer eller liknande dokument.
  • Bekräftelse på din erfarenhet: CV, referenser från din arbetsgivare, dokument som intygar längre seminarier, praktik och ekonomisk utbildning (som styrker att du har mer än 12 månaders erfarenhet i en finansiell professionell position), LinkedIn, Xing profillänk

Den fullständiga listan över dokument för att klara omkategoriseringsförfarandet kan tillhandahållas på begäran.