Riskvarning

Innan du börjar handla på valuta- och aktiemarknaderna måste du komma ihåg att handel med valutor och andra investeringsprodukter innebär betydande risker. Som ett resultat av prisfluktuationer i finansiella instrument kan du inte bara öka ditt kapital avsevärt utan också förlora det helt.

Därför måste våra kunder försäkra RoboMarkets Ltd att de förstår alla möjliga konsekvenser av sådana risker, att de känner till alla detaljer, regler och förordningar som styr användningen av investeringsprodukter, inklusive företagshändelser, vilket resulterar i förändring av underliggande tillgångar. Kunden förstår att det finns speciella risker och funktioner som påverkar priser, valutakurser och investeringsprodukter.

Dessa risker inkluderar minskad likviditet, prisförändringar, hög volatilitet och omständigheter som sker utanför kontroll.

Innan du öppnar ett konto hos oss, se till att studera användaravtalet i detalj, liksom finansmarknadernas grundläggande principer och regler.

RoboMarkets Ltd ansvarar inte för skador som uppstått till följd av statliga restriktioner, regler för valuta- eller aktiemarknader, militära åtgärder, avbrott i handeln och andra omständigheter som sker utanför kontroll.

Riskinformation (RoboMarkets Ltd) (350 Kb)