Investeringstips

Att dela med sig av erfarenheter och kunskap är mycket viktigt inom alla områden. Men när det gäller handel är det av särskild betydelse, för om en handlare har en tvivelaktig plan kan det leda till allvarliga ekonomiska förluster. För att undvika detta, rekommenderas handlare med kort erfarenhet av värdepappershandel att uppmärksamma tips från professionella aktörer på finansmarknaden.

 1. Värt att notera är att inte ens de mest erfarna handlarna är skyddade mot ekonomiska förluster när de handlar på valutamarknaden. Den centrala principen för all handel är att den vinst du erhåller ska vara större än dina förluster.
 2. Utarbeta en plan och följ den när du handlar. När du arbetar med aktiemarknaden är det mycket viktigt att behålla lugnet. Professionella handlare börjar inte handla förrän de har definierat sin målsättning.
 3. Var inte rädd för valutamarknaden. Handlare med mindre erfarenhet av att handla valutor uttrycker ofta en rädsla för osäkerheter, vilket är en integrerad del av valutamarknaden. Dessa risker är dock en viktig del av arbetet för alla handlare.
 4. Ta ansvar för de handelsbeslut du fattar. Du kan ta hjälp från mer erfarna handlare om du vill, men i slutändan är du den enda personen som fattar de beslut som påverkar dina handelsresultat.
 5. Girighet kan verkligen göra mycket skada. När handeln är lyckosam frångår många handlare sina tidigare utarbetade planer och vill istället tjäna mer pengar. Marknadstrenderna kan dock vända när som helst, vilket kan leda till mer betydande förluster än planerat.
 6. Tänk på att nyheter kan ha en betydande inverkan på de finansiella marknaderna. När betydande nyheter och viktig statistik publiceras kan marknadsvolatiliteten vara högre eller lägre och priserna på olika handelsinstrument kan förändras snabbare än vanligt. Om du planerar att handla baserat på nyheter, är det därför viktigt att du tar hänsyn till instabilitet i prisutvecklingen och nyanserna i utförandet av olika ordertyper under sådana perioder.
 7. "Inaktivera" dina känslor. Att vara för känslostyrd kommer inte att hjälpa dig som handlare, eftersom känslorna ofta är orsaken till ekonomiska förluster. Följ den plan du utarbetat och glöm inte att placera Stop order.

Innan du börjar handla

 1. Ta dig tid: handlare med kort erfarenhet öppnar ofta flera order samtidigt och inser sedan att de inte kan bevaka alla samtidigt. Fastställ det optimala antalet affärer som du smidigt kan hantera och försök att inte överskrida denna gräns.
 2. Glöm inte att placera Stopp order. Prissättningen på marknaden är inte förutsägbar, därför bör du överväga att placera stopporders för att minimera dina potentiella förluster.
 3. Välj din egen handelsfrekvens. Vissa handlare föredrar intradagshandel, medan andra är mer intresserade av långsiktiga perioder.
 4. Var inte för impulsiv - planera din handelsverksamhet i förväg. Försök att hålla dig till din uppsatta plan, håll dig lugn och undvik att ta förhastade beslut.
 5. Övervaka marknaden - priserna kan lätt avvika från din förväntade målbild, då måste du vara beredd på att omvärdera dina beslut.

Kom ihåg att nyckeln till framgång på de finansiella marknaderna är att ha en utarbetad plan för kommande affärer.