Hur kan du själv skydda ditt konto från negativt saldo?

Att handla på de finansiella marknaderna innebär risker att förlora pengar. För att skydda ditt konto från ett negativt saldo kan du använda följande verktyg som är tillgängligt för alla våra kunder:

  • Stop Loss

    Många handlare använder sig av funktionen Stop Loss-order för att kunna begränsa eventuella förluster i händelse av snabba kursförändringar och hög volatilitet.

  • Transaktionsvolym

    Kom ihåg att alla transaktioner inte kan vara lönsamma, därför bör du vara försiktig med storleken på handelsvolymen och antalet öppna positioner.

  • Hävstång

    Inte bara eventuell vinst stiger med ökad hävstångseffekt, utan även potentiella risker. Glöm inte detta när du ökar din hävstång.

* - Ett negativt saldoskydd för Professionella kunder tillhandahålls från fall till fall. Företaget förbehåller sig rätten att upphöra med tillhandahållandet av NBP till en viss kund.