RoboMarkets tillstånd

Registrerat som ett juridiskt investeringsbolag i 29 europeiska länder.

Fond för investerarkompensation

Bolaget är medlem i Investor Compensation Fund (ICF) på Cypern.

Cyprus Investor Compensation Fund (ICF) är en institution som betalar ersättning till alla försäkrade kunder i de företag som regleras av den finansiella tillsynsmyndigheten CySEC i händelse av att företagen själva inte kan betala ersättningen. I dessa fall kan ersättningen vara upp till 20 000 euro för en kund, oavsett hur många handelskonton kunden har, basvalutorna för dessa konton och den plats där investeringstjänsten tillhandahålls.

Försäkringsprogram för Civilrättsligt ansvar

Vi förstår att för att upprätthålla förmånliga villkor för att bedriva handel är det viktigt för handlare att fokusera på att söka efter effektiva handelsmetoder istället för att oroa sig för att mäklarens samarbetsvillkor följs. Därför har vi gjort ytterligare insatser för att skydda våra åtaganden gentemot våra kunder genom en civil ansvarsförsäkring för Brokers upp till 2 500 000 EUR. Detta program inkluderar marknadsledande försäkringsskydd i händelse av risker som kan leda till ekonomiska förluster för kunder (såsom bedrägeri, oaktsamhet, försumlighet).

Denna skydd tillhandahålls till våra kunder utan några extra avgifter.

Visa certifikat

Global AML Standards

Wolfsberg koncernen är en sammanslutning av tretton globala banker som syftar till att utveckla ramverk och vägledning för hantering av risker för ekonomisk brottslighet, särskilt när det gäller policys för kundkännedom, penningtvätts- och terrorismfinansiering.

RoboMarkets Ltd följer upp och implementerar Wolfsberg-koncernens principer, särskilt policys mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

RoboMarkets Ltd använder frågeformuläret nedan tillsammans med sina egna policyer och procedurer för att ge sina kunder en grund för att genomföra kundkännedom på ett sätt som överensstämmer med den riskprofil som presenteras av kunden. Ansvaret för att säkerställa adekvat tillbörlig aktsamhet, vilket kan inkludera en oberoende kontroll eller uppföljning av de svar och handlingar som lämnats, förblir företagets ansvar enligt detta frågeformulär.

Visa frågeformuläret

Säkerheten för kundens pengar

Dina pengar är skyddade när du handlar med RoboMarkets.

 •  

  Europeisk reglerad
  mäklare

  Officiellt registrerad i
  Republiken Cypern
  CySEC licens nr 191/13.

 •  

  Skydd mot negativt saldo

  Om volatiliteten på marknaden förhindrar kunderna att hålla kontosaldot positivt, återställer RoboMarkets alla utestående affärer och nollställer kundens kapital.

 •  

  Medlem av
  ICF

  Fonden förser försäkrade kunder i de företag som CySec licensierat med ersättningar på upp till 20 000 EUR.

 •  

  Segregerade konton i storbanker

  RoboMarkets håller sina kunders medel separerade från företagets medel, vilket garanterar att de skyddas från olaglig användning och bedrägeri.

Börja handla