Sekretesspolicy

RoboMarkets tillhandahåller inte bara tjänster inom affärsområdet utan säkerställer också integriteten och säkerheten för alla våra kunder. Denna policy gäller inte bara befintliga kunder, utan även tidigare och framtida kunder.

Vem samlar in uppgifterna?

RoboMarkets Ltd regleras av Cyperns Securities and Exchange Commission (CySEC), med licensnummer 191/13.

Företaget samlar in personuppgifter och andra typer av data som du samtycker till att dela med oss ​​innan du besöker våra webbplatser, till exempel https://www.robomarkets.com, https://rtrader.umstel.com, inklusive deras språkversioner och underdomäner. I detta fall kommer Kunden att informeras och ombeds att lämna ett förhandsgodkännande.

All information vi samlar in om dina aktiviteter används endast i affärssyfte och är avsedd att förbättra servicekvaliteten, informera om nya tjänster och RoboMarkets produkter i rätt tid, noggrant undersöka dina ekonomiska möjligheter och behov samt bearbeta transaktioner.

Vilken typ av data samlar vi in?

Vi kan samla in, lagra och använda följande personuppgifter, som inkluderar men inte är begränsade till:

Identitetsdata: ditt namn / mellannamn, användarnamn eller annan identifierare som du har skapat för användning av våra tjänster, bevis på din identitet i digital form, födelsedatum, kön, bosättningsland och medborgarskap.

Kontaktuppgifter: din bostadsadress inklusive bevis som styrker denna adress i form av en numerisk bild, ditt telefonnummer, e-postadress.

Professionella data: utbildningsnivå, yrke, arbetsgivarens namn, erfarenhet av onlinehandel, kunskap om onlinehandel och dess risker, inklusive bekräftelse på alla dessa uppgifter.

Finansiella och skattedata: års- och månadsinkomst, nettoförmögenhet, TIN och land där du bor, bankkontonummer och kontoutdrag, kortnummer och bevis som styrker deras ägande, information om elektroniska plånböcker och finansieringskälla.

Teknisk användarinformation: Teknisk användningsinformation: din IP-adress och plats, webbläsartyp och version, enhetstyp och modell, operativsystem och andra uppgifter relaterade till egenskaperna hos den enhet du använder för att komma åt och använda våra webbplatser.

Beteendedata: all data relaterad till ditt beteende på våra webbplatser - klick på länkar, nedladdningar, rullar etc.

Marknadsföringsdata: samtycker till att ta emot marknadsförings- och reklammaterial från oss samt typen av kommunikationskanal och val av språk.

Cookies policy

Cookies är filer som innehåller den information som webbplatser använder för att registrera trafik. Denna information från webbplatsens server sparas tillfälligt på hårddisken på din dator eller mobila enhet när du besöker webbplatsen för första gången och därefter kommer webbplatsen känna igen din webbläsare.

RoboMarkets Ltd använder cookies för att definiera vilka tjänster som är mest intressanta för sina kunder och mäta besökarnas aktivitet på företagets webbplatser. Genom att använda cookies, identifierar vi också de mest efterfrågade annonserna, vart besökarna kommer ifrån och mycket annat som kan användas för att förbättra webbplatsen framöver.

Vilka typer av cookies använder vi?

Sessionscookies: denna typ av cookies används endast under din session på vår webbplats (när du använder vår webbplats) och lagras fram till att du stänger din webbläsare.

Analytiska cookies: den här typen av cookies samlar beteendemässig information om hur du använder vår webbplats och överför den till vår analytiska programvara där den kan lagras upp till 6 månader. Den lagrade informationen innehåller inte ditt namn, din e-postadress eller någon annan personlig information och är således anonym. Vi använder den för att spåra användarnas aktivitet på våra webbsidor, vilket gör det möjligt för oss att ge en smidig användarupplevelse på alla våra plattformar och varna för eventuella felaktigheter.

Kampanj cookies: denna typ av cookies används för att tillhandahålla relevant reklam till någon av våra webbplatsbesökare vid det tillfället när de inte använder någon av våra plattformar. Detta kan inkludera cookies från tredje part från en eller flera av våra reklampartners.

Inställningar och funktionalitetscookies: den här typen av cookies fastställer vilka val du gör när du använder vår webbplats, till exempel webbplatsens språk eller stängning av ett popup-fönster.

Hur man hanterar cookies inställningar

Du kan radera cookies som placeras på din dator när du besöker våra webbplatser med hjälp av dina inställningar i webbläsaren. Instruktionen för att hantera cookies i de mest populära webbläsarna finns nedan:

Se till att du är fullt medveten om att ta bort cookies kan påverka de funktioner du använder på våra och andra webbplatser.

Varför samlar vi in och behandlar dina personuppgifter?

Ett allmänt dokument som beskriver den rättsliga grunden för hur vi behandlar dina personuppgifter finns på vår webbplats eller i Medlemsportalen: Regler för behandling av personuppgifter.

Huvudskälen och syftet med att samla in personuppgifter i enlighet med lagstiftningen beskrivs nedan:

Avtalsförpliktelser: För att accepteras som kund måste vi begära och verifiera din personliga information i enlighet med våra affärsregler.

Juridiska skyldigheter: RoboMarkets följer ett antal lagar som gäller för finansiella organisationer (t.ex. lagar mot penningtvätt, lagar om finansiella tjänster, företagslagar, integritetslagar och skattelagstiftning). Dessa lagar och direktiv tvingar företaget att samla in och lagra de personuppgifter som krävs enligt dessa lagar.

Klagomålsutredning: för att hantera en förfrågan angående dina klagomål kan vi använda de uppgifter som du har lämnat till oss vid förfrågan.

Dataanalys: vi använder ett flertal verktyg för att samla beteendemässiga och kvantitativa data om användarna av våra webbplatser och prenumeranter på våra e-postmeddelanden för att ge dem den ultimata användarupplevelsen och ett relevant innehåll.

Marknadsföringsändamål: om du samtycker till att ta emot vårt material för marknadsföringskommunikation använder vi de personuppgifter du har lämnat till oss för att skicka information om våra produkter, tjänster och kommande evenemang.

Juridiska Meddelanden: lagen kräver att vi meddelar dig om ändringar av våra produkter, tjänster och / eller avtal, därför kan vi använda dina personuppgifter.

Huvudskälen och syftet med att samla in dina personuppgifter beskrivs i dokumentet VILLKOR FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER.

Vem får vi lämna ut dina personuppgifter till?

Företaget förbehåller sig rätten att lämna ut personuppgifter i önskad volym och i ovanstående syften för att:

  • Tredjeparts marknadsförings- och reklamleverantörer;
  • Tredje parts tjänsteleverantörer;
  • Samarbetspartner och partnerföretag;
  • Styrande organ;
  • Revisorer och entreprenörer;
  • Vem som helst, som godkänts av dig.

Observera att dina personuppgifter aldrig får lämnas ut till någon tredje part som är okänd för företaget som det inte finns något relevant avtal med.

I vilket fall som helst kommer Kunden att informeras om detta och skall ge sitt samtycke till dessa aktiviteter i enlighet med GDPR.

Överföring av data utanför EES

RoboMarkets överför inte dina personuppgifter utanför EES.

Dina rättigheter avseende dina personuppgifter

Enligt lag har du följande rättigheter angående dina personuppgifter som vi lagrar och behandlar:

1. Rätten att bli informerad om det faktum att vi behandlar dina personuppgifter och exakt vilken information vi bearbetar.

2. Rätten att få tillgång till dina personuppgifter.

3. Rätten att korrigera dina personuppgifter om de är felaktiga eller inaktuella.

4. Rätten att radera dina personuppgifter från våra servrar på motiverad begäran.

5. Rätten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter (vilket innebär att de inte lagras).

6. Rätten till dataportabilitet. Under vissa omständigheter har du rätt att få tillgång till alla dina personuppgifter som vi lagrar i ett maskinläsbart format.

7. Rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

8. Rätten att inte bli föremål för automatiserade beslut, inklusive profilering, om detta inte hindrar genomförandet av avtalet mellan dig och RoboMarkets.

När det gäller kundrättigheter informerar företaget dig om att du har rätt att genomdriva ovanstående rättigheter, förutsatt att de inte strider mot lagkrav relaterade till lagstiftning om penningtvätt och terrorismfinansiering, krav på företagsregistrering etc.

Dataskyddsombud

För att utnyttja alla relevanta rättigheter, frågor eller klagomål som rör alla dataskyddsfrågor mellan dig och bolaget, kontakta i första hand vårt dataskyddsombud på [email protected].