Privacy

RoboMarkets levert niet alleen diensten op commercieel gebied, maar garandeert ook de privacy en de volledige veiligheid van elk van onze klanten. Dit beleid geldt niet alleen voor bestaande klanten, maar ook voor vroegere en toekomstige klanten.

Wie verzamelt de gegevens?

RoboMarkets Ltd is een Europese broker die gereguleerd wordt door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) met licentienummer 191/13.

De maatschappij verzamelt persoonsgegevens, gedragsgegevens en andere soorten gegevens die u met ons wilt delen voordat u een van de websites bezoekt waarvan wij eigenaar zijn, zoalshttps://www.robomarkets.com,https://rtrader.umstel.com gebruiken, inclusief hun taalversies en subdomeinen. In dat geval zal de klant worden ingelicht en om voorafgaande toestemming worden gevraagd.

Alle informatie die wij over uw activiteiten verzamelen, wordt uitsluitend voor zakelijke doelstellingen gebruikt en is bedoeld om de kwaliteit van de service te verbeteren. Daarnaast zijn ze bedoeld om u te voorzien van tijdige informatie over nieuwe RoboMarkets diensten en producten, om uw financiële mogelijkheden en behoeften grondig te beoordelen, en om transacties te verwerken.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot:

Identiteitsgegevens: uw voor-/midden-/achternaam, gebruikersnaam of andere identificatiecode die door u is aangemaakt om gebruik te maken van onze diensten, bewijs van identiteit in de vorm van een numerieke afbeelding, geboortedatum en -plaats, geslacht, land van verblijf en nationaliteit.

Contactgegevens: Uw woonadres inclusief bewijs van dit adres in de vorm van een cijfer afbeelding, uw telefoonnummer alsmede uw e-mailadres.

Beroepsgegevens: Opleidingsniveau, beroep, naam van de werkgever, ervaring met onlinehandel, kennis van onlinehandel en de daaraan verbonden risico's, met inbegrip van alle relevante bewijsstukken voor deze gegevens.

Financiële en fiscale gegevens: jaar- en maandelijks inkomen, totaal vermogen, fiscaal identificatienummer en land van fiscale residentie, bankrekeningnummer en rekeningafschriften, bankkaartnummers en eigendomsbewijzen, gegevens over elektronische portemonnees (portefeuilles), bron van middelen.

Technische gebruiksgegevens: Uw IP-adres, alsook uw locatie, browsertype en -versie, type van toestel en -model, besturingssysteem en andere gegevens met betrekking tot de kenmerken van het toestel dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites en deze te gebruiken.

Gedragsgegevens: alle gegevens met betrekking tot uw gedrag op onze websites - klikken op links, downloads, scrollen, enz.

Marketing data: Toestemming om marketing- en promotiemateriaal van ons te ontvangen en het communicatiekanaal en de taal van het bericht te kiezen.

Cookie-beleid

Cookies zijn bestanden die informatie bevatten die op haar beurt door websites wordt gebruikt om het dataverkeer te registreren. Deze informatie van de server van de website wordt tijdelijk opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wanneer u de website voor het eerst bezoekt en stelt de website vervolgens in staat uw browser te herkennen.

RoboMarkets Ltd gebruikt cookies om te bepalen welke diensten het meest interessant zijn voor zijn klanten en om de bezoekersactiviteit op de websites van het bedrijf te meten. Door het gebruik van cookies identificeren wij ook de meest gevraagde advertenties en schatten wij de populariteit in van middelen die betrekking hebben op het aantrekken van potentiële klanten.

Welke cookies gebruiken wij?

Sessie cookies: Dit type cookie wordt alleen gebruikt tijdens uw sessie op onze website (wanneer u onze website gebruikt) en wordt alleen opgeslagen totdat u uw browser sluit.

Analytische cookies: Dit type cookie verzamelt gedragsinformatie over het gebruik van onze website en stuurt die door naar onze analysesoftware, waar ze tot 6 maanden kan worden bewaard. De opgeslagen informatie bevat niet uw naam, e-mailadres of andere persoonlijke gegevens en is dus anoniem. Wij gebruiken het om gebruikersactiviteiten op onze websites te volgen, wat ons helpt een naadloze gebruikerservaring op al onze platforms te garanderen en eventuele afwijkingen te controleren.

Reclame cookies: Dit type cookie wordt gebruikt om relevante publiciteit aan te bieden aan bezoekers van onze website op het moment dat zij geen gebruik maken van een van onze platforms. Dit kan cookies van derden omvatten van een of meer van onze advertentiepartners.

Cookies voor instellingen en functies: Dit soort cookies bepaalt de keuzes (beslissingen) die u maakt tijdens het gebruik van onze website, of het nu gaat om de taal van de website of het sluiten van een pop-up venster.

Cookie-instellingen beheren

U kunt de cookies die op uw computer zijn opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt, verwijderen met de instellingen van uw browser. De instructies voor het beheren van cookies in de meest populaire browsers vindt u hieronder:

Zorg ervoor dat u volledig erkent dat het verwijderen van cookies de functionaliteit op onze en andere websites kan beïnvloeden.

Waarvoor verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Het algemene document met de beschrijving van de rechtsgrondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u vinden oponze website of in de klantenzone: Voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens.

De belangrijkste redenen en doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving worden hieronder beschreven:

Contractuele verplichtingen: Om u als klant aan boord te kunnen nemen, moeten wij uw persoonsgegevens opvragen en verifiëren in overeenstemming met onze algemene voorwaarden.

Wettelijke verplichtingen: RoboMarkets is onderworpen aan een aantal verschillende wetten die van toepassing zijn op financiële organisaties (bijvoorbeeld anti-witwas wetten, financiële diensten wetten, vennootschapsrecht, gegevensbescherming wetten en fiscale wetten). Deze wetten en beleidslijnen verplichten de vennootschap ertoe de in hun teksten gevraagde persoonsgegevens te verzamelen en op te slaan.

Vragen over klachten: Om uw klachten te kunnen behandelen, kunnen wij gebruik maken van de gegevens die u op uw verzoek hebt vermeld.

Analyse van gegevens: Wij gebruiken verschillende instrumenten om gedrags- en kwantitatieve gegevens te verzamelen over de gebruikers van onze websites en de abonnees op onze e-mails, zodat wij hun de ultieme gebruikerservaring en relevante inhoud kunnen bieden.

Marketing doelstellingen: Als u ermee instemt onze marketingcommunicatie te ontvangen, zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken om u informatie te sturen over onze producten, diensten en komende evenementen.

Wettelijke mededelingen: Wij zijn wettelijk verplicht u op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze producten, diensten en/of overeenkomsten. Bijgevolg kunnen wij uw persoonsgegevens voor dit doel gebruiken.

De belangrijkste redenen en doelstellingen voor het verzamelen van uw persoonsgegevens worden in dit document VOORWAARDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS beschreven.

Met wie mogen wij uw persoonsgegevens delen?

De vennootschap behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens voor zover nodig en voor de hierboven uiteengezette doeleinden bekend te maken aan:

  • Externe aanbieders van marketing en publiciteit;
  • Derde dienstverleners;
  • Dochterondernemingen en geassocieerde vennootschappen;
  • Bestuursorganen;
  • Accountants en contractanten;
  • Iedereen die door u is geautoriseerd.

Uw persoonsgegevens kunnen nooit worden doorgegeven aan derden die de onderneming niet kent en met wie geen overeenkomst bestaat.

In elk geval wordt de klant hierover geïnformeerd en moet hij zijn toestemming geven in overeenstemming met de GDPR.

Doorgifte van gegevens buiten de EER

RoboMarkets deelt uw persoonlijke gegevens niet buiten de EER.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Volgens de wet heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij opslaan en verwerken:

1. Het recht om ervan in kennis te worden gesteld dat wij uw persoonsgegevens verwerken en welke gegevens wij verwerken.

2. Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens.

3. Het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren indien deze onjuist of verouderd zijn.

4. Het recht om uw persoonsgegevens van onze servers te verwijderen door middel van een gerechtvaardigd verzoek.

5. Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (zonder gevolgen voor de opslag ervan).

6. Het recht op doorgifte van gegevens. In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om al uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een machine-leesbaar formaat te ontvangen.

7. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

8. het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluiten, met inbegrip van profilering, wanneer dit niet interfereert met de uitvoering van het contract tussen u en RoboMarkets.

Wat de rechten van de klant betreft, deelt de vennootschap u mee dat u de bovenstaande rechten kunt uitoefenen op voorwaarde dat dit niet in strijd is met de wettelijke voorschriften betreffende de wetten ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, alsook met de verplichtingen van de vennootschap inzake het bijhouden van registers, enz.

Functionaris voor gegevensbescherming

Voor de uitoefening van uw rechten, vragen of klachten met betrekking tot gegevensbescherming tussen u en het bedrijf, kunt u in eerste instantie contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op [email protected].