Ekonomisk kalender

Vad är en ekonomisk kalender?

Den ekonomiska kalendern är ett användarvänligt verktyg som hjälper handlare att effektivt analysera marknadssituationen och sedan fatta effektiva beslut baserat på den informationen. Den finansiella kalendern visar viktig data om kommande händelser i den globala ekonomin.

Den ekonomiska nyhetskalendern från RoboMarkets innehåller viktiga händelser och höjdpunkter på finansmarknaderna: uppdaterade rapporter från företag, de senaste arbetslöshets- och inflationssiffrorna, prisindex och finansiella indikatorer, datum och tider för viktiga tal och rapporter från företrädare för globala tillsynsmyndigheter och annan användbar information som kan hjälpa handlare när de handlar på valutamarknaden.

Identifiera tidszon

Hur man använder den ekonomiska kalendern?

Den ekonomiska kalendern är mycket viktigt när man agerar på Forex, eftersom det är ett viktigt verktyg för fundamental analys. I det här avsnittet kommer du att få lära dig hur du läser den ekonomiska kalendern och hur du använder den i det utökade läget.

Hur man läser den ekonomiska kalendern för att effektivisera sin handel:

  1. För att komma igång med den ekonomiska kalendern, välj tidszon för din plats. Med hjälp av den här funktionen visas de tider då nyheter och rapporter publiceras i enlighet med din lokala tid.
  2. Ange tidsintervallet för de rapporter du vill ta del av: RoboMarkets Finansiella kalender ger dig nyheter för den aktuella veckan samt nästkommande vecka.
  3. Om du vill veta mer om ett visst land eller ta fram en lista över länder kan du prova "Utökat filter". Här kan du välja vilket land du vill ta emot nyheter om och mer exakt tidsintervall.
  4. För att lära dig mer detaljer om de händelser som visas i den ekonomiska kalendern, klicka på ikonen till höger om händelsens namn. De visade avsnitten ger dig mer detaljerad information
  5. Våra specialister strävar efter att göra din handel på valutamarknaden så smidig och effektiv möjligt.

Varför behöver man nyhetskalendern?

Den ekonomiska kalendern är ett verktyg som förenklar arbetet för handlaren att analysera växelkurserna på valutamarknaden. Nyhetskalendern ger insikt i marknaden på kort sikt.

Valutamarknaden påverkas av många faktorer, inklusive ekonomiska nyheter. Vissa handlare föredrar att handla under de perioder då viktiga nyheter och finansiell statistik för vissa specifika branscher publiceras. Om uppgifterna från den ekonomiska kalendern tolkas korrekt kan handlarna lättare förstå marknadens rörelser. Många handlare är emellertid helt motsatta och de föredrar att avstå från att handla under sådana perioder, eftersom dessa tider ofta är förenade med högre volatilitet och det är svårt att förutsäga förändringar av priserna på marknaden.

Oavsett vilken metod som handlarna väljer är det viktigt att följa nyhetsflödet och viktiga ekonomiska händelser om de vill lyckas på valutamarknaden. Här kommer RoboMarkets nyhetskalender att vara användbar eftersom den innehåller mycket detaljerad finansiell information.