Är det möjligt att registrera en juridisk enhet i Members Area?

Ja, det är det. För att registrera en juridisk enhet i Members Area måste du:

1. Registrera i Members Area med den personliga informationen för den personen som kontrollerar kontot.
2. Skicka kopiorna av alla efterfrågade dokument till [email protected].

Listan över dokument som krävs från en juridisk enhet:

 • Registreringsbevis
 • Certifikat för registrerad adress
 • Styrelseledamot och sekreterare
 • Memorandum och bolagsordning
 • Styrelsens beslut om öppnande av kontot och beviljande av befogenhet till dem som avser att hantera det
 • LEI-nummer
 • Aktieägarintyg
 • Senaste Intyg om god status - utfärdat av Registeradministratören
 • Kopia av förtroendeavtal / avtal (om tillämpligt)
 • Skannad kopia av revisionsrapporten för det senaste räkenskapsåret eller motsvarande handlingar som styrker finansieringskällan
 • Dokument för alla följande individer:
  • Styrelseledamöter.
  • Aktieägare.
  • Slutliga förmånstagare.
  • Firmatecknare.

Vänligen notera att:

Om Members Area är registrerat på en fysisk person och kontot som bifogats detta Live-konto tidigare deponerades av den fysiska personen kan detta konto inte få statusen "Företagskonto". Vänligen, gör en nyregistrering som en juridisk enhet i Members Area och skicka sedan en förfrågan.

I fallet när den direkta / omedelbara och huvudaktieägaren är en annan juridisk enhet, måste företaget kontrollera ägarstrukturen och identiteten hos de fysiska personerna, som är de verkliga ägarna och / eller kontrollerar den andra juridiska enheten på grundval av ovan angivna dokument.

Alla dokument, tillsammans med original, måste innehålla översättning till engelska signerad och stämplad av en notarie.