RoboMarkets inför ändringar i "Allmänna bestämmelser om handelsvillkor" och "affärsvillkor"

30.12.2021 / 10:57

Bästa kunder och partners,

Från och med den 4 januari 2022 kommer en uppdaterad version av "Allmänna bestämmelser om handelsvillkor" och "affärsvillkor" att träda i kraft.

Ändringarna av "Allmänna bestämmelser i handelsvillkoren" är främst att göra dem tydligare och mer förståeliga.

I "Affärsvillkoren", läggs en ny underklausul 8.1.4 till som avser information om kostnader och sammanhängande avgifter för aktiehandel.

De reviderade versionerna av de regulatoriska dokumenten finns redan tillgängliga att läsa i avsnittet "Villkor, avtal och KIDs" på vår webbsida.

Hälsningar,
RoboMarkets teamet