RoboMarkets: viktig information avseende instrumentet .DE30Cash (GER30)

17.09.2021 / 09:03

Bästa kund,

Vi informerar dig om att beståndsdelarna för det tyska aktieindexet, som på våra plattformar representeras som .DE30Cash och GER30, kommer att ändras. Från och med den 20 september kommer den att bestå av 40 tillgångar istället för som tidigare 30 tillgångar.

Förändringar i plattformarna MetaTrader 4/5

Av denna anledning kommer instrumentet .DE30Cash att ändras till läget "Close Only" i plattformarna MetaTrader 4- och MetaTrader 5 den 18-19 september. Alla pending orders i .DE30Cash kommer att raderas. Samtidigt förblir nivåerna "Stop Loss" och "Take Profit" i öppna positioner intakta.

Om du har öppna positioner i .DE30Cash måste du stänga dem före den 30 december 2021. Alla positioner som förblir öppna i slutet av handelssessionen den 30 december 2021 kommer att stängas under handelssessionen den 31 december, 2021, vid de noteringar som gällde vid det tillfället.

Från och med den 20 september 2021 kan du handla .DE40Cash istället för .DE30Cash. Vänligen, ta hänsyn till denna informationen när du planerar din handelsaktivitet och omkonfigurerar handelsalgoritmer som påverkas av ovanstående ändringar.

Förändringar i plattformen R StocksTrader

I plattformen R StocksTrader kommer det befintliga instrumentet GER30 att byta namn till GER40 den 18-19 september och det kommer att påverka både nya och öppna positioner. Från och med 20 september kommer instrumentet att vara tillgängligt för handel som vanligt.

Vänliga hälsningar,
RoboMarkets teamet