Hur kan jag ladda ned prishistoriken?

Prishistoriken för varje instrument laddas när du rullar handelsdiagrammet åt vänster till tidigare datum. Du kan ladda ner den kompletta historiken som sparats på företagets server.