Vad gör jag om transitkontot inte har tillräckligt med pengar för att överföra till handelskontot?

I det här fallet finns det flera alternativ:

  • Sätt in det saknade beloppet på transitkontot och gör sedan överföringen till handelskontot.
  • Sätt in det saknade beloppet på transitkontot från ett annat transitkonto och överför sedan pengarna till handelskontot.
  • Överför pengar till handelskontot med det belopp som finns tillgängligt på transitkontot och fyll sedan på handelskontot från ett annat transitkonto.