Är det möjligt att sätta in pengar på mitt handelskonto i den valuta som finns i listan över plånboksvalutor, men använder ett transitkonto i en annan valuta?

Ja, det är det. De insatta medlen kommer emellertid att konverteras till kontovalutan enligt företagets interna växelkurser.