Är TradingView säkert?

Ja, plattformen gör allt för att säkerställa säker överföring av data över alla dess plattformar.