Hur riskfyllda är transaktioner i valutamarknaden?

Handel med valutor, aktier och andra investeringsprodukter påverkas av aktuella marknadsrörelser och innebär alltid betydande risker. På grund av starka marknadsfluktuationer kan ni tjäna mycket pengar på era investeringar, men ni kan även förlora dem helt.

Du kan hantera riskerna (förhållandet mellan möjliga ekonomiska förluster och vinster) genom att använda hävstångsprodukter, och specifika typer av order (Stop Loss / Take Profit) eller andra tillgängliga instrument. Du bör alltid komma ihåg att ju högre hävstång och potentiell vinst, desto högre risknivå.