Hur beräknas en Swap?

På valutamarknaden, debiteras kunderna med en Rollover (swap) avgift för att hålla positionen över natten. Storleken på Swappen beror på skillnaden mellan bankkurserna för valutaparets basvaluta och den sekundära valutan. Swappar kan antingen ha positivt eller negativt värde.

RoboMarkets swapräntor fastställs i enlighet med swapräntor från våra likviditetsleverantörer. Aktuella swapräntor för varje handelsinstrument finns i avsnittet "Kontraktsspecifikationer" på vår webbplats.