Hur fungerar en stopp order?

Stopporder är en villkorad order till din mäklare, och om villkoret uppfylls genererar plattformen en motsvarande order (Market- eller Limitorder).

  1. En marknadsorder skapas vid Buy Stop och Sell Stop orders (order att köpa / sälja en tillgång), och när priset på tillgången når Stop Loss nivån (en order att stänga positionen).
  2. En limiterad order skapas vid Stop Limit order, när priset på tillgången når Stop nivån som anges i ordern.