Vad gör jag när diagrammen fryser och säger "Pågående uppdateringar"?

Problemet kan lösas på två olika sätt:

  1. Stäng det frysta diagrammet och öppna det igen.
  2. Om det inte hjälpte, starta om plattformen och öppna sedan önskat diagram igen.