Hur beräknas kostnaden för en punkt?

Kostnaden för 1 punkt för varje finansiellt instrument beräknas enligt följande formel:

<Kostnad för 1 punkt> = (Kontrakt * (Pris + en punkt)) - (Kontrakt * Pris)

där:
Kontrakt – kontraktets storlek.
Pris – det aktuella priset på tillgången.
En Punkt – storleken på 1 punkt.

Exempel:

Vi måste beräkna kostnaden för 1 punkt för en position i EUR GBP.

Positionstyp: lång (Köp).
Positionsvolym: 1 lot (100 000 enheter av basvalutan).
Aktuellt pris: 0,8365.
Kontovaluta: USD.

<Kostnad för 1 punkt> = (100 000 * (0,8365 + 0,0001)) - (100 000 * 0,8365) = 10,00 GBP

På grund av skillnaden mellan kontovalutan och tillgångens basvaluta måste du konvertera dessa siffror till USD. För att göra detta, multiplicera med den nuvarande kursen på GBP USD.

10,00 GBP * 1,5417 = 15,47 USD

Du kan beräkna kostnaden för 1 punkt för positioner i samtliga instrument med hjälp av vår Trading kalkylator.