Hur installerar jag versionen på min dator?

  1. Ladda ner den önskade filen från sidan "Nedladdningscenter" på vår webbplats eller i din Members Area.
  2. Kör filen på din dator och installera den enligt instruktionerna.

Vid eventuella problem med installationen, kan du kontakta vår Live Support för att få hjälp.