Vilka regler för utförande avseende aktier finns i plattformen?

 1. Stop- eller Limit-order blir aktiva när de har skapats. Endast aktiva order kan uppdateras/annulleras under handelstimmarna. Alla aktiva order finns under fliken "Aktiva order" i kontosammanfattningen i kundens handelsplattform.

 2. Varje order som uppfyller ett av villkoren nedan ändrar statusen till "Fylld"

  2.1 Marknadsorder skickad;
  2.2 Stop Loss, Take Profit, Stop Out order när de har skapats;
  2.3 Stop, Limit order när angivet pris har utlösts.

 3. Alla ordrar med statusen "Fylld" finns under fliken Aktiva order i kontosammanfattningen i kundens handelsplattform tills status ändras av systemet till "fylld" eller "avvisad".

 4. Alla ordrar med statusen "Fylld" annulleras automatiskt av systemet i slutet av varje dag.

 5. När en order utförs öppnas eller stängs en relaterad affär till priset för Fylld order och orderstatusen ändras till "fylld".

 6. När en order avbryts av användaren eller avvisas av systemet, ändras orderns status till "avbruten" eller "avvisad" i enlighet med detta.

 7. Alla "fyllda", "avbrutna" och "avvisade" ordrar finns under fliken Trade Blotter i kontosammanfattningen i kundens handelsplattform.

 8. Alla ordrar utförs endast under instrumentets handelstimmar. Orderhantering efter och före handelssessioner: placera och ändra Take Profit, Stop Loss, Limit och Stop även när marknaden är stängd. De kommer att exekveras efter att handelssessionen startar.

 9. Courtage som genereras av en fylld order ökar courtaget för relaterade affärer varje gång affären öppnas och stängs.

 10. Om kontomarginalnivån är lägre eller lika med Stop Out-nivån, skickar systemet en Stop Out-order(s) för att stänga alla öppnade affärer. Om en Stop Out-order avbryts av exekveringsplatsen och kontomarginalnivån fortfarande är lägre eller lika med Stop Out-nivån, skickar systemet Stop Out-order(s) igen.

 11. Stop Loss, Take Profit, Stop Out eller marknadsorder som stänger en affär med statusen "Fylld" ändrar den relaterade affärens status till "stängning". När den relaterade ordern är "fylld" blir affären "stängd". Om den relaterade ordern avvisas, blir affären "öppen" igen.

 12. Alla "öppna", "stängning" och "stängda" affärer anges under fliken Positioner i kontosammanfattningen i kundens handelsplattform.

 13. I slutet av dagen, baserat på servertid, omvandlas alla stängda affärer till kontovaluta och blir affärer i kundens handelsplattform.

 14. Alla affärer tillsammans med saldotransaktioner (Insättning/Uttag) och kontantutdelning vid aktiehandel finns under fliken Historik i kontosammanfattningen i kundens handelsplattform.

 15. RoboMarkets förlitar sig på handelsplatser från tredje part för prissättning och tillgängliga volymer, därför kommer utförandet av kundens order att bero på prissättningen och tillgången på likviditet på handelsplatserna. Även om RoboMarkets utför alla order som lagts av kunderna, förbehåller de sig rätten att avvisa en order av vilken typ som helst eller order kan avvisas av handelsplatsen.

 16. Order som skickas nära öppningen av handelstiden: Observera att marknaderna kan vara särskilt volatila nära öppningen av en handelssession, med priser och tillgänglig volym som ofta ändras snabbt och dataflöden från olika marknader kan vara långsamma eller tillfälligt otillgängliga. RoboMarkets kan inte garantera att order som skickas nära handelsöppningen nödvändigtvis kommer att få det bästa priset. Du kanske vill överväga användningen av limitorder vid öppningen, även om marknadsorder bör användas om du vill ha en högre säkerhet för att få den fylld. Om Take Profit- eller Stop Loss-order avvisas, tas Take Profit- och Stop Loss-nivåerna bort.