Varför behöver jag ett demo-konto?

Demokonton har skapats för handlare med olika nivå av erfarenhet.

  1. Kunder med kortare erfarenhet använder demokonton för att lära sig grunderna i handel eftersom det inte innebär några risker för att förlora sina pengar (endast virtuella pengar används).
  2. Handlare kan även använda demokonton för att testa nya handelsstrategier och EA, eller de villkor som tillhandahålls av mäklaren.

Efter utbildning eller testning av ett demokonto kan du börja handla på ett live-konto, men bara om du är medveten om riskerna med handel på finansmarknaderna.

När du byter till ett live-konto väljer du det i enlighet med demo-kontotypen du använde tidigare. Handelsvillkoren på RoboMarkets demo- och handelskonton liknar varandra på följande sätt:

  • Demo (MT4) - Premium
  • Demo (MT5) - ECN
  • DemoPro - Pro Standard