Kan jag öppna ett konto hos RoboMarkets för en juridisk person?

Ja, det kan du. För att göra detta måste du:

 1. Öppna ett nytt konto i Members Area med personlig information om den person som kommer att hantera kontot under registreringen.
 2. Skicka kopior av alla dokument som erfordras till [email protected].

Listan över obligatoriska dokument:

 • Registreringsbevis.
 • Intyg om Registrerad Adress.
 • Intyg om Styrelseledamot och Sekreterare.
 • Memorandum och Bolagsordning.
 • Styrelsens beslut om öppnande av kontot och beviljande av befogenhet till dem som kommer att företräda bolaget.
 • LEI-nummer.
 • Aktieägarintyg.
 • Senaste Intyg om god status - utfärdat av Registeradministratören.
 • Kopia av Trust Deed/Avtal (i förekommande fall).
 • Skannad kopia av revisionsrapporten för det senaste räkenskapsåret eller motsvarande handlingar som styrker finansieringskällan.
 • Identifierare av juridisk enhet "LEI" (vänligen, registrera dig och ta emot den här):
  • Styrelseledamöter.
  • Aktieägare.
  • Slutliga förmånstagare.
  • Firmatecknare.

Listan över de dokument som ska fyllas i av enskild person som är en del av juridisk person:

 • FATCA frågeformulär för överensstämmelse avseende fysiska personer.
 • "W-8IMY" formulär.

Dokumentmallar:

Ytterligare information och krav:

 1. Om Members Area är registrerat på en fysisk person och kontot som bifogats detta Live-konto tidigare deponerades av den fysiska personen kan detta konto inte få statusen "Företagskonto".
 2. I händelse av att den största aktieägaren i den juridiska personen som öppnar ett nytt konto är en annan juridisk person, måste Företaget kontrollera ägarstrukturen och identiteten för de personer som är de verkliga ägarna och / eller andra juridiska personer baserat på ovan angivna dokument.
 3. Tillsammans med originalhandlingar måste alla dokument vara översatta till engelska, undertecknas och stämplas av notarie.
 4. Tillåtna filformat är bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, png.
 5. Den totala storleken på dokument som skickas via e-post får inte överstiga 10 MB. Om den totala storleken överstiger ovannämnda gräns, skicka filer i flera separata e-postmeddelanden.