Är det några tidsbegränsningar för att genomgå omkategoriseringen?

Nej, företaget tillämpar inga tidsbegränsningar för att genomgå proceduren. Möjligheten att ändra kategorin från "Retail" till "Professional" - kund är inte kopplad till implementeringen av ESMA’s nya krav.