Kommer jag att kunna fortsätta handla på mina konton efter omklassificeringen?

Ja, du kommer att kunna fortsätta handla på något av dina öppna konton.