Hur kan jag bli professionell kund?

För att kvalificera dig som professionell kund måste du uppfylla minst två av kriterierna nedan:

  • Storleken på din portfölj av finansiella instrument, som inkluderar både kontanta insättningar och finansiella instrument, överstiger 500 000 euro.
  • Du arbetar eller har arbetat inom finanssektorn under minst ett (1) år i en yrkesställning, vilket kräver kunskap om hur man utför transaktioner eller använder erbjudna tjänster.
  • Du har utfört i genomsnitt 10 (tio) stora transaktioner på den relevanta marknaden under de senaste fyra (4) kvartalen.

Vänligen observera, att du måste förse oss med de styrkande dokumenten för att klara omkategoriseringsförfarandet. Du kan skicka in din förfrågan omgående via din Members Area.

Du kan läsa mer om villkoren för omklassificeringen under fliken "Hur blir man en professionell kund?" på vår websida.