Kan jag behålla den nuvarande hävstången?

Endast de kunder som har kvalificerats som "Professionella kunder" kan behålla de nuvarande handelsvillkoren.

RoboMarkets ger sina kunder möjlighet att genomgå en "omklassificering" -rutin och bli kvalificerad som "Professional" istället för "Retail". Du kan läsa mer om villkoren för omklassificeringen under fliken "Hur blir man en professionell kund?" på vår websida.