Vad kommer att hända med mina öppna positioner efter att de nya begränsningarna träder i kraft?

Nya hävstångsbegränsningar tillämpas inte automatiskt på öppna positioner och deras marginalkrav förblir desamma tills du stänger dem.