Vilka är ESMA’s nya krav?

ESMA´s nya krav består i att sänka de aktuella hävstångsbegränsningarna för icke-professionella kunder i finansiella organisationer. De nya begränsningarna beror på volatiliteten i den underliggande tillgången och är enligt följande:

Större valutapar - upp till 1:30.
Övriga valutapar, Guld, större Index - upp till 1:20.
Råvaror, annat än Guld, ej större Index - upp till 1:10.
Övriga enskilda tillgångar - upp till 1:5.

Förutom förändringar i hävstångsgränserna måste finansinstituten tillhandahålla en funktionalitet för Margin Calls och Stop Out för varje konto, negativt saldoskydd för varje konto samt införa en standardiserad riskvarning.