Vad är ESMA?

ESMA är en oberoende myndighet i Europeiska unionen som bidrar till att hålla EU:s finansiella system stabilt genom att förbättra skyddet för investerare och främja stabila och ordnade finansmarknader.