Vad är syftet med korrespondentbanker? Hur väljer jag en korrespondentbank?

Syftet med en korrespondentbank är att utföra finansiella transaktioner baserat på ett korrespondentavtal för andra bankers räkning. Du kan ange en specifik bank för överföring, om den bankens villkor är smidigare för dig. Till exempel, kan avgiften vara lägre.