Är det möjligt att ta ut medel om det finns öppna positioner på kontot?

Ja, det är möjligt, om det finns tillräckligt med kapital på kundens handelskonton.