Teknisk analys för valutamarknaden

Valutor anses röra sig i cykler vilket innebär att man kan estimera och förutse framtida prisförändringar. Teknisk analys hjälper till att analysera beteenden på valutamarknaden baserat på omsättning, trendrörelser, investerares gemensamma syn och historiska prisförändringar.

15.09.2023

Technical Analysis & Forecast 15.09.2023

CHF continues a wave of correction. The overview also describes the dynamics of EUR, GBP, JPY, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
14.09.2023

Technical Analysis & Forecast 14.09.2023

GBP could correct. Also in the overview: EUR, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
13.09.2023

Technical Analysis & Forecast 13.09.2023

Brent continues growing. The overview also describes the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 index.
12.09.2023

Technical Analysis & Forecast 12.09.2023

Gold might continue to decline. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
11.09.2023

Technical Analysis & Forecast 11.09.2023

EUR could continue correcting. The overview also describes the dynamics of GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
08.09.2023

Technical Analysis & Forecast 08.09.2023

Brent is correcting before another rise. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 index.
07.09.2023

Technical Analysis & Forecast 07.09.2023

GBP continues a declining wave. Also in the overview: EUR, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
06.09.2023

Technical Analysis & Forecast 06.09.2023

The S&P 500 index could correct before a new wave of decline. The overview also explains the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and Gold.