Teknisk analys för valutamarknaden

Valutor anses röra sig i cykler vilket innebär att man kan estimera och förutse framtida prisförändringar. Teknisk analys hjälper till att analysera beteenden på valutamarknaden baserat på omsättning, trendrörelser, investerares gemensamma syn och historiska prisförändringar.

19.08.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 19.08.2022

Gold is being pressured to decline. Among other assets discussed in the overview are EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
18.08.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 18.08.2022

The S&P 500 index is forming a new descending structure. Other instruments we’ll mention include EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and Gold.
17.08.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 17.08.2022

Brent is finishing the wave to the downside. We’ll also talk about EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 index.
16.08.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 16.08.2022

GBP may continue forming its descending structure. EUR, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index are also covered in the overview.
15.08.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 15.08.2022

EUR is expected to continue falling. Today’s overview also covers GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, Brent, and the S&P 500 Index.
12.08.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 12.08.2022

The S&P 500 index has started a new decline. Among other assets discussed in the overview are EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and Gold.
11.08.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 11.08.2022

GBP may continue growing. Other instruments we’ll mention include EUR, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
10.08.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 10.08.2022

Gold may form another wave to the downside. We’ll also talk about EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.