Interaktivni grafovi dionica

Ova je stranica posvećena jednom od najpopularnijih instrumenata za trgovanje u R StocksTrader - dionicama. Tu možete pronaći sve korisne informacije za analizu tržišta dionica: kotacije, spreadovi, kretanje cijena najpopularnijih dionica i drugih instrumenata. Možete kliknuti instrument da biste vidjeli detaljne grafove i kotacije dionica u R StocksTrader.

Svi instrumenti

InstrumentTrenutna cijena
Maksimalna cijena
Minimalna cijena
Promjena cijene
Promjena cijene, %
ADTX-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADCT-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADIL-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADILW-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADOM-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADME-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADEP-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADES-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADSW-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADI-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADP-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADSK-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADTN-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADUS-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADMP-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADMS-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADMA-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADRO-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADC-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADM-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADS-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADT-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADGE-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADK-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADHD-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADNT-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADPT-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADPTQ-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADJ.D-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADL.D-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADS.D-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADC.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADES.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADGE.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADHD.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADI.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADK.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADM.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADMP.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADMS.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADNT.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADP.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADPT.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADRO.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADS.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADSK.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADSW.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADT.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADEN.CH-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ADM.L-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene: