Interaktivni grafovi dionica

Ova je stranica posvećena jednom od najpopularnijih instrumenata za trgovanje u R StocksTrader - dionicama. Tu možete pronaći sve korisne informacije za analizu tržišta dionica: kotacije, spreadovi, kretanje cijena najpopularnijih dionica i drugih instrumenata. Možete kliknuti instrument da biste vidjeli detaljne grafove i kotacije dionica u R StocksTrader.

Svi instrumenti

InstrumentTrenutna cijena
Početna cijena
Maksimalna cijena
Minimalna cijena
Promjena cijene
Promjena cijene, %
AFIB------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFGD------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFGC------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFMC------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFINP------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFGB------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFIN------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AEYE------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFHBL------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AESE------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AESEW------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFCB------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFOP------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AETI------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFT------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFSS------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFST------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AEY------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AEZS------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFAM------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFFX------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFSI------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFH------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFMD------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AES------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AET------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AF------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFB------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFC------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFG------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFL------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFW------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFA------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFSD------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFGE------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AEUA------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFCO------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFGH------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFI------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AERI.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AES.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AET.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AEZS.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFAM.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFG.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFH.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFL.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFMD.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFSI.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFSS.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene: