Interaktivni grafovi dionica

Ova je stranica posvećena jednom od najpopularnijih instrumenata za trgovanje u R StocksTrader - dionicama. Tu možete pronaći sve korisne informacije za analizu tržišta dionica: kotacije, spreadovi, kretanje cijena najpopularnijih dionica i drugih instrumenata. Možete kliknuti instrument da biste vidjeli detaljne grafove i kotacije dionica u R StocksTrader.

Svi instrumenti

InstrumentTrenutna cijena
Maksimalna cijena
Minimalna cijena
Promjena cijene
Promjena cijene, %
AACQU-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAVVF-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AACG-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AACH-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAWW-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAVL-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAPC-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AA-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAME-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAON-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAOI-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAL-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAN-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAP-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAT-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AB-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAV-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAC-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAU-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAMC-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAAP-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAXN-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AABA-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
1COV.D-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAD.D-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
A2A.M-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAVVF.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AACH.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
A.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AA.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAAP.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AABA.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAL.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAMC.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAME.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAN.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAOI.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAON.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAP.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAPC.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAPL.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAT.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAU.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAVL.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAWW.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAXN.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAV.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAC.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AALB.A-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAL.L-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene: