Interaktivni grafovi dionica

Ova je stranica posvećena jednom od najpopularnijih instrumenata za trgovanje u R StocksTrader - dionicama. Tu možete pronaći sve korisne informacije za analizu tržišta dionica: kotacije, spreadovi, kretanje cijena najpopularnijih dionica i drugih instrumenata. Možete kliknuti instrument da biste vidjeli detaljne grafove i kotacije dionica u R StocksTrader.

Svi instrumenti

InstrumentTrenutna cijena
Početna cijena
Maksimalna cijena
Minimalna cijena
Promjena cijene
Promjena cijene, %
AACQU------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAVVF------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AACG------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AACH------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAWW------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAVL------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAPC------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AA------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAME------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAON------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAOI------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAL------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAN------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAP------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAT------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AB------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAV------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAC------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAU------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAMC------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAAP------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAXN------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AABA------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
1COV.D------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAD.D------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
A2A.M------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAVVF.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AACH.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
A.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AA.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAAP.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AABA.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAL.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAMC.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAME.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAN.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAOI.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAON.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAP.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAPC.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAPL.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAT.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAU.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAVL.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAWW.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAXN.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAV.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAC.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AALB.A------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AAL.L------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene: