Interaktivni grafovi dionica

Ova je stranica posvećena jednom od najpopularnijih instrumenata za trgovanje u R StocksTrader - dionicama. Tu možete pronaći sve korisne informacije za analizu tržišta dionica: kotacije, spreadovi, kretanje cijena najpopularnijih dionica i drugih instrumenata. Možete kliknuti instrument da biste vidjeli detaljne grafove i kotacije dionica u R StocksTrader.

Svi instrumenti

InstrumentTrenutna cijena
Početna cijena
Maksimalna cijena
Minimalna cijena
Promjena cijene
Promjena cijene, %
ACEVU------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACCD------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACAMW------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACAM------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACAMU------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACA------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACB------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACGLO------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACETQ------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACHC------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ABUS------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACE------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACG------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACH------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACCP------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACHV------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACAD------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACAS------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACAT------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACFC------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACGL------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACHN------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ABTL------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACC------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACCO------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ABX------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACET------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACEL------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ABTX------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACBI------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AC------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ABY------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACGLP------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACER------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ABX.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ABUS.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ABY.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AC.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACAD.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACAT.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACC.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACCO.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACGL.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACHC.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACHN.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACHV.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AC.P------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACA.P------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACET.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACETQ.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene: