Interaktivni grafovi dionica

Ova je stranica posvećena jednom od najpopularnijih instrumenata za trgovanje u R StocksTrader - dionicama. Tu možete pronaći sve korisne informacije za analizu tržišta dionica: kotacije, spreadovi, kretanje cijena najpopularnijih dionica i drugih instrumenata. Možete kliknuti instrument da biste vidjeli detaljne grafove i kotacije dionica u R StocksTrader.

Svi instrumenti

InstrumentTrenutna cijena
Maksimalna cijena
Minimalna cijena
Promjena cijene
Promjena cijene, %
ACEVU-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACCD-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACAMW-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACAM-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACAMU-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACA-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACB-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACGLO-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACETQ-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACHC-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ABUS-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACE-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACG-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACH-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACCP-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACHV-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACAD-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACAS-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACAT-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACFC-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACGL-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACHN-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ABTL-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACC-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACCO-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ABX-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACET-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACEL-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ABTX-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACBI-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AC-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ABY-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACGLP-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACER-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ABX.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ABUS.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ABY.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AC.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACAD.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACAT.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACC.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACCO.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACGL.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACHC.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACHN.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACHV.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AC.P-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACA.P-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACET.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ACETQ.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene: