Interaktivni grafovi dionica

Ova je stranica posvećena jednom od najpopularnijih instrumenata za trgovanje u R StocksTrader - dionicama. Tu možete pronaći sve korisne informacije za analizu tržišta dionica: kotacije, spreadovi, kretanje cijena najpopularnijih dionica i drugih instrumenata. Možete kliknuti instrument da biste vidjeli detaljne grafove i kotacije dionica u R StocksTrader.

Svi instrumenti

InstrumentTrenutna cijena
Početna cijena
Maksimalna cijena
Minimalna cijena
Promjena cijene
Promjena cijene, %
ZNTL------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZM------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZYXI------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZOM------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZLAB------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZS------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZYME------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZUO------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZVO------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZSPH------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZOES------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZLTQ------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZN------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZNGA------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZUMZ------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZSAN------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZYNE------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZNH------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZTS------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZPIN------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZX------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZTR------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZTO------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZXAIY------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZO1.D------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZN.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZNGA.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZOES.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZSAN.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZTS.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZUMZ.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZYNE.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZX.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZXAIY.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
ZURN.CH------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene: