Is het mogelijk een klantenzone voor een juridische persoon te registreren?

Ja, dat is mogelijk. Voor het registreren van een klantenzone voor een juridische persoon, moet u:

1. een klantenzone te registreren met de persoonsgegevens van de persoon die de rekening beheert.
2. kopieën van alle vereiste documenten te sturen naar [email protected].

De lijst van documenten die van een juridisch persoon nodig zijn:

 • Certificaat van oprichting
 • Bewijs van geregistreerd adres
 • Verklaring van de bestuurders en de secretaris
 • Akte en statuten
 • Besluit van de Raad van Bestuur tot opening van de rekening en tot verlening van de bevoegdheid aan degenen die de rekening zullen beheren
 • LEI-nummer
 • Register van Aandeelhouders
 • Verklaring van vrijgave - afgegeven door de griffier
 • Kopie van de trustakte/overeenkomst (indien van toepassing)
 • Scankopie van het audit rapport voor het laatste boekjaar of gelijkwaardige documenten die de oorsprong van de middelen bevestigen.
 • Documenten voor alle volgende persoonen:
  • Directeuren.
  • Aandeelhouders.
  • Besluitende begunstigden.
  • Ondertekenaars.

Let op:

Indien de klantenzone geregistreerd is door een natuurlijke persoon en er voordien door de natuurlijke persoon werd gestort op de rekening die bij deze live rekening hoort, kan deze rekening geen "vennootschapsstatus" verkrijgen. Gelieve een nieuwe klantenzone voor een juridische persoon te registreren en een aanvraag in te dienen.

Indien de directe/indirecte grootaandeelhouder een andere juridische entiteit is, moet de Vennootschap de eigendom en de identiteit verifiëren van de natuurlijke personen die de uiteindelijke begunstigden zijn van en/of zeggenschap hebben over de andere juridische entiteit, in overeenstemming met de bovengenoemde documenten.

Alle documenten moeten, samen met de originelen, een vertaling in het Engels bevatten, ondertekend en afgestempeld door een notaris.