Verifikacija sms-a

Upute za prolazak SMS provjere

  1. Prijavite se na svoje područje RoboMarkets članova i odaberite "Verifikacija SMS-a" u odjeljku "Profil".

  2. Unesite svoj mobilni telefon prema formatu međunarodnog broja i kliknite na "Potvrdi".

  3. Primit ćete SMS poruku s potvrdnim kodom.

  4. Unesite kôd koji ste dobili i kliknite na "Potvrdi".

  5. Nakon prolaska SMS potvrde možete omogućiti jednu ili više SMS usluga. Označite usluge koje vas zanimaju i kliknite na "Potvrdi".

  6. Primit ćete SMS poruku s potvrdnim kodom.

  7. Unesite potvrdni kôd koji ste dobili i kliknite na "Potvrdi".

  8. Nakon dovršetka ovih koraka omogućuju se SMS usluge.

Imajte na umu da su ove usluge besplatne i ako ih omogućite, spriječit ćete uljeze da dobiju pristup vašim sredstvima čak i ako znaju vaše lozinke s područja članova, trgovačkih računa i e-pošte.