Odabrao/la sam prijelazni račun u jednoj od valuta Novčanika. Mogu li ga koristiti i za uplatu sredstava na svoj račun za trgovanje, čak i ako se valute razlikuju?

Da. Međutim, uplaćena sredstva bit će pretvorena u valutu računa prema internim tečajevima Društva.