Kako mogu uplatiti sredstva na svoj trgovački račun ako valuta računa nije na popisu valuta prelaznog računa?

Za uplatu sredstava možete odabrati bilo koji prijelazni račun. Ako se valuta prijelaznog računa razlikuje od valute računa kojeg koristite za uplatu, sredstva će se konvertirati prema internim tečajevima Društva.